Rekvizīti

SIA „Pro Mehanika”

 

Reģ. Nr.: LV 40003612312

Adrese: Kurzemes prospekts 164A, Rīga, LV-1029

Tel. +371 67808038

Fax. +371 67808036

e-pasts birojs@promehanika.lv

 

AS „Swedbanka”

Adrese: Balasta dambis 1a, Rīga

Kods: HABALV22

Konts: LV42HABA0551003994109

 

SIA „I un A Gultņi”

 

Reģ. Nr.: LV 40003160040

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 4-2, Jelgava, LV-3001

Faktiskā adrese: Kurzemes prospekts 164A, Rīga, LV-1029

Tel. +371 67808038

Fax. +371 67808036

e-pasts birojs@iuna.lv

 

AS „Swedbanka”

Adrese: Balasta dambis 1a, Rīga

Kods: HABALV22

Konts: LV30HABA0551000478851

 

Paraksta tiesības:

Valdes loceklis Modris Čukurs

p.k. 140666-10029