Noteikumi

Pirkšanas nosacījumi

Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt
zemāk pievienotos svarīgākos SIA "PRO MEHANIKA", vienotais reģ. Nr. 40003612312 (turpmāk tekstā
www.akumulators.lv) piedāvāto preču iegādes noteikumus.

1. Tā kā www.akumulators.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību,
saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot
pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

2. Noformēt pasūtījumu ir iespējams interneta vietnē www.akumulators.lv.

3. www.akumulators.lv visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir
spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

4. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu. Iespējams
arī norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā vai ar norēķinu karti tikai Pro Mehanika veikalos

5. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu atsūtīt instrukcijas, rēķins-pavadzīme
u.c. nepieciešamā dokumentāciju.

6. Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no diviem preces saņemšanas veidiem:
bezmaksas – pasūtītā prece tiek saņemta kādā no Pro Mehanika veikaliem vai par papildus samaksu kurjeru firma
piegādā pasūtīto preci norādītajā adresē. Visos gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņots pasūtījuma
noformēšanas laikā.
Gadījumā, ja tiek pasūtītas vairākas preces ar piegādi, klients var saņemt visas preces kopā vai arī pa daļām.

7. Preču saņemšanas termiņi:

7.1. Izvēloties preču saņemšanu kādā no veikaliem - pasūtīto preci nepieciešams izņemt trīs darba dienu laikā no
brīža, kad www.akumulators.lv paziņo, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai. Saņemšanas termiņu var pagarināt
sazinoties pa e-pastu web@promehanika.lv vai pa tālruni: +371 27505888.

7.2. Izvēloties preču saņemšanu ar kurjeru - piegādes termiņi notiek saskaņā ar DPD piegādes noteikumiem. Ar tiem
var iepazīties https://www.dpd.com/lv/sakums/paku_sanemsana un
https://www.dpd.com/lv/sakums/pickup_tikls/paku_sanemsana atkarībā no sūtījuma rakstura un lieluma.

8. Preces lietošanas instrukcija (ja tāda nepieciešama) pēc preces saņemšanas tiek nosūtīta klientam uz e-pastu

9. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL)
un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255)
nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci
atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir
atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt
preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu
ārēji mehāniski bojāta. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam aizpildīt Atteikuma veidlapu un sazināties ar
mums pa e-pastu: web@promehanika.lv vai pa tālruni: +371 27505888, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to jebkurā Pro Mehanika noliktavā Kurzemes prospektā 164A, Rīgā.

10. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi
web@promehanika.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Kurzemes prospektā 164A, Rīgā, LV-1029. Sūdzība tiks
izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot
normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas.

11. Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta
saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Preces servisa apkalpošanas laiks
ir norādīts tās aprakstā. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegta elektroniskā pavadzīme, kurā ir noradīta
informācija par konkrēto preču servisa apkalpošanu. Pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta.
Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas
datums. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā
gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem. Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces
piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

12. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

13. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA PRO MEHANIKA saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma
līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.

14. Interneta veikals www.akumulators.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikalam neizdodas
sazināties ar klientu pa viņa noradīto tālruņa numuru vai e-pastu.

15. Maksimālā viena pasūtījuma summa ir €1000. Ja pasūtījums pārsniedz €1000 sazinieties pa e-pastu
web@promehanika.lv vai pa tālruni: +371 27505888.

16. Ja izvēlaties apmaksāt pasūtījumu ar bankas maksājumu karti, lūdzam pirms apmaksas iepazīties ar Jūsu bankas
kartes dienas maksājumu limitiem.
Jautājumu gadījumā sazināties ar mums rakstot uz e-pastu web@promehanika.lv vai pa tālruni: +371 27505888